Politica de confidențialitate și de protecție a datelor

Politica de confidențialitate și de protecție a datelor


Termeni și condiții actualizate ultima dată la 29. 06. 2021


1. Introducere

Acești Termeni și condiții se aplică acestui site web și tranzacțiilor legate de produsele și serviciile noastre. Este posibil să fiți obligat prin contracte suplimentare legate de relația dvs. cu noi sau de produsele sau serviciile pe care le primiți de la noi. În cazul în care orice dispoziție a acordurilor suplimentare intră în conflict cu orice dispoziție a acestor termeni și condiții, dispozițiile acestor acorduri suplimentare vor prevala.


2. Link

Prin înregistrarea, accesarea sau utilizarea în alt mod a acestui site web, sunteți de acord să respectați termenii și condițiile de mai jos. Simpla utilizare a acestui site implică cunoașterea și acceptarea acestor Termeni și condiții. În unele cazuri specifice, vă putem cere, de asemenea, să vă dați acordul explicit.


3. Proprietatea intelectuală

Noi sau licențiatorii noștri deținem și controlăm toate drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală asupra site-ului web și a datelor, informațiilor și altor resurse afișate de sau accesibile pe site-ul web.


3. 1 Toate drepturile rezervate

Cu excepția cazului în care un anumit conținut dictează altfel, nu vi se acordă o licență sau un alt drept care se încadrează într-o categorie de drepturi de autor, mărci comerciale, brevete sau alte drepturi de proprietate intelectuală. Aceasta înseamnă că nu veți utiliza, copia, reproduce, efectua, afișa, distribui, încorpora în orice suport electronic, modifica, inversa, decompila, transfera, descărca, transmite, genera bani, vinde, comercializa sau comercializa orice resurse de pe acest site în orice formă, fără permisiunea noastră prealabilă scrisă, cu excepția cazului în care se prevede altfel în dispozițiile legii obligatorii (cum ar fi dreptul de a (e)


4. Buletin informativ

Fără a aduce atingere celor de mai sus, puteți trimite buletinul nostru informativ în format electronic altor persoane care ar putea fi interesate să viziteze site-ul nostru.


5. Resurse de la terțe părți

Site-ul nostru web poate include hyperlink-uri sau alte trimiteri la site-urile web ale altor părți. Nu monitorizăm și nici nu analizăm conținutul site-urilor web ale altor părți, la care există un link către acest site web. Produsele sau serviciile oferite de alte site-uri web fac obiectul termenilor și condițiilor aplicabile ale acestor terțe părți. Opiniile exprimate sau materialele care apar pe aceste site-uri web nu sunt în mod necesar împărtășite sau aprobate de noi. Nu suntem responsabili pentru practicile de confidențialitate sau pentru conținutul acestor site-uri. Vă asumați toate riscurile asociate cu utilizarea acestor site-uri web și a serviciilor conexe ale terților. Nu vom fi răspunzători pentru nicio pierdere sau daună, indiferent de cauză, care rezultă din dezvăluirea de informații personale unor terțe părți.


6. Utilizarea responsabilă

Vizitând site-ul nostru web, sunteți de acord să îl utilizați numai în scopurile prevăzute și permise de acești Termeni, de orice acorduri suplimentare cu noi și de legile și reglementările aplicabile, precum și de practicile online general acceptate și de orientările din industrie.

Nu trebuie să folosiți site-ul sau serviciile noastre pentru a utiliza, posta sau distribui materiale care constau în (sau sunt legate de) programe informatice rău intenționate; să utilizeze datele colectate de pe site-ul nostru web pentru orice activitate de marketing direct sau să desfășoare orice activitate de colectare sistematică sau automată a datelor pe sau în legătură cu site-ul nostru web.

Angajarea în orice activitate care cauzează sau poate cauza daune site-ului web sau care interferează cu funcționarea, disponibilitatea sau accesibilitatea site-ului web este strict interzisă.


7. Politica de rambursare și returnare


8. 1 Dreptul de retragere

Aveți dreptul de a anula prezentul contract în termen de 14 zile, fără a da niciun motiv. Perioada de anulare va expira după 14 zile de la data la care dumneavoastră sau o terță parte, alta decât transportatorul desemnat de dumneavoastră, intră în posesia fizică a bunurilor. Pentru a vă exercita dreptul de retragere, trebuie să ne informați cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul contract printr-o declarație fără echivoc (de exemplu, o scrisoare trimisă prin poștă, fax sau e-mail). Detaliile noastre de contact pot fi găsite pe pagina de Contact. Pentru a respecta termenul de retragere, este suficient să trimiteți comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere.


8. 2 Efectele retragerii

Dacă vă retrageți din acest contract, vă vom rambursa toate plățile primite de dvs. , inclusiv costurile de livrare (excluzând costurile suplimentare care decurg din alegerea tipului de livrare, altul decât cel mai ieftin tip de livrare standard oferit de noi), fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care suntem informați cu privire la decizia dvs. de a vă retrage din acest contract. Vom efectua o astfel de rambursare folosind aceleași mijloace de plată pe care le-ați utilizat pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care ați convenit în mod expres altfel; în orice caz, nu veți suporta nicio taxă ca urmare a unei astfel de rambursări. Trebuie să trimiteți înapoi bunurile sau să ni le predați nouă sau unei persoane autorizate de noi să primească bunurile fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care ne spuneți despre retragerea dumneavoastră din acest contract. Termenul este respectat dacă trimiteți bunurile înapoi înainte de expirarea perioadei de 14 zile. Putem să reținem rambursarea până când primim bunurile înapoi sau până când ne furnizați dovada că ați trimis bunurile înapoi, în funcție de care dintre aceste două situații se întâmplă mai devreme. Va trebui să suportați costurile directe de returnare a bunurilor.

Sunteți răspunzător numai pentru orice diminuare a valorii bunurilor care rezultă din alte manipulări decât cele necesare pentru a stabili natura, caracteristicile și funcționarea bunurilor. Vă rugăm să rețineți că există unele excepții legale de la dreptul de retragere și, prin urmare, unele articole nu pot fi returnate sau schimbate. Vă vom anunța dacă acest lucru se aplică în cazul dvs. specific.


9. Întreruperea utilizării

Putem, la propria noastră discreție, să modificăm sau să întrerupem, temporar sau permanent, accesul la site-ul web sau la orice serviciu de pe acesta, în orice moment. Sunteți de acord că nu vom fi răspunzători față de dvs. sau față de o terță parte pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere a accesului dvs. la sau a utilizării site-ului web sau a oricărui conținut pe care l-ați partajat pe site-ul web. Nu veți avea dreptul la nicio compensație sau altă plată, chiar dacă orice caracteristici, setări și/sau orice conținut la care ați contribuit sau pe care v-ați bazat se pierd pentru totdeauna. Nu trebuie să ocoliți sau să ocoliți, sau să încercați să ocoliți sau să ocoliți, nicio măsură de restricționare a accesului pe site-ul nostru.


10. Garanții și răspundere

Nimic din această secțiune nu va limita sau exclude orice garanție prevăzută de lege care ar fi ilegal de limitat sau exclus. Acest site web și tot conținutul acestuia sunt furnizate "așa cum sunt" și "așa cum sunt disponibile" și pot include inexactități sau erori tipografice. Ne declinăm în mod expres toate garanțiile de orice fel, fie ele exprese sau implicite, cu privire la disponibilitatea, acuratețea sau caracterul complet al Conținutului. Nu garantăm acest lucru:

- acest site web sau produsele sau serviciile noastre vor satisface cerințele dumneavoastră;

- acest site web va fi accesibil în permanență, în timp util, în siguranță sau fără erori;

- calitatea oricărui produs sau serviciu achiziționat sau obținut de dvs. prin intermediul acestui site web va satisface așteptările dvs.


Nimic de pe acest site nu constituie sau nu este menit să constituie un sfat juridic, financiar sau medical de orice fel. Dacă aveți nevoie de sfaturi, trebuie să consultați un specialist corespunzător. Următoarele prevederi ale acestei secțiuni se vor aplica în măsura maximă permisă de legea aplicabilă și nu vor limita sau exclude răspunderea noastră pentru orice aspect pentru care ar fi ilegal sau ilegal să limităm sau să excludem răspunderea noastră. În nici un caz nu vom fi răspunzători pentru daune directe sau indirecte (inclusiv orice daune pentru pierderea profitului sau a veniturilor, pierderea sau coruperea datelor, a software-ului sau a bazei de date sau pierderea sau deteriorarea proprietății sau a datelor) suferite de dvs. sau de orice terță parte care rezultă din accesul sau utilizarea site-ului nostru web. Cu excepția cazului în care orice contract adițional prevede în mod expres altfel, răspunderea noastră maximă față de dumneavoastră pentru orice daune care decurg din sau în legătură cu site-ul web sau orice produse și servicii vândute sau comercializate prin intermediul site-ului web, indiferent de forma de acțiune în justiție care impune răspunderea, fie în temeiul contractului, echității sau , neglijență, comportament planificat, daune neautorizate sau în alt mod) vor fi limitate la prețul total pe care ni l-ați plătit pentru a achiziționa astfel de produse sau servicii sau pentru a utiliza site-ul web. O astfel de limitare se va aplica în mod agregat tuturor revendicărilor, acțiunilor și motivelor de acțiune de orice fel și natură.


11. Confidențialitatea

Pentru a accesa site-ul și/sau serviciile noastre, poate fi necesar să furnizați anumite informații despre dvs. , ca parte a procesului de înregistrare. Sunteți de acord că orice informație pe care o furnizați va fi întotdeauna exactă, adevărată și actualizată.

Luăm în serios datele dvs. personale și ne angajăm să vă protejăm confidențialitatea. Nu vom folosi adresa dvs. de e-mail pentru mesaje nedorite. Orice e-mail trimis de noi către dumneavoastră va fi doar în legătură cu furnizarea de produse sau servicii convenite.


12. Restricții de export / Conformitate

Este interzisă accesarea Site-ului de pe teritorii sau din țări în care conținutul sau achiziționarea de produse sau servicii vândute pe Site este ilegală. Nu aveți voie să utilizați acest site web cu încălcarea legilor și reglementărilor privind exportul din Republica România.


13. Punerea în funcțiune

Nu aveți voie să cesionați, să transferați sau să subcontractați niciunul dintre drepturile și/sau obligațiile dumneavoastră în temeiul acestor Termeni și Condiții, în totalitate sau parțial, către o terță parte, fără acordul nostru prealabil în scris. Orice presupusă atribuire care încalcă prezenta secțiune va fi nulă.


14. Încălcări ale acestor Termeni și condiții

Fără a aduce atingere celorlalte drepturi ale noastre în temeiul acestor Termeni, dacă încălcați acești Termeni în vreun fel, putem lua măsurile pe care le considerăm adecvate pentru a aborda încălcarea, inclusiv suspendarea sau încetarea accesului dvs. la site-ul web, contactarea furnizorului dvs. de servicii de internet pentru a solicita să blocheze accesul dvs. la site-ul web și/sau luarea de măsuri legale împotriva dvs.


15. Forța irezistibilă

Cu excepția obligațiilor de plată a sumelor de bani prevăzute în prezentul document, orice întârziere, nerespectare sau neîndeplinire de către oricare dintre părți a oricăreia dintre ele a obligațiilor care îi revin în temeiul prezentului document nu este considerată o încălcare a acestor termeni și condiții dacă și atât timp cât întârzierea, nerespectarea sau neîndeplinirea acestora se datorează unui motiv care nu poate fi controlat în mod rezonabil de către partea în cauză.


16. Compensații

Sunteți de acord să ne despăgubiți, să ne apărați și să ne exonerați de orice pretenții, responsabilități, daune, pierderi și cheltuieli legate de încălcarea de către dvs. a acestor Termeni și a legilor aplicabile, inclusiv a drepturilor de proprietate intelectuală și a drepturilor de confidențialitate. Ne veți rambursa imediat daunele, pierderile, costurile și cheltuielile legate de sau care decurg din astfel de reclamații.


17. Refuz

Neaplicarea oricărei dispoziții prevăzute în acești Termeni și în orice Acord sau neexercitarea oricărei opțiuni de reziliere nu va fi interpretată ca o renunțare la aceste dispoziții și nu va afecta validitatea acestor Termeni și Condiții sau a oricărui Acord sau a oricărei părți a acestora, sau dreptul de a aplica ulterior orice dispoziție.


18. Întregul acord

Acești Termeni și Condiții, împreună cu Politica de confidențialitate și Politica privind cookie-urile, constituie întregul acord dintre dumneavoastră și Bulroz Ltd în legătură cu utilizarea de către dumneavoastră a acestui site web.


19. Actualizarea acestor termeni și condiții

Putem actualiza acești Termeni și condiții din când în când. Este responsabilitatea dumneavoastră să verificați periodic acești Termeni și condiții pentru modificări sau actualizări. Data indicată la începutul acestor Termeni și condiții este ultima dată de revizuire. Modificările aduse acestor Termeni și condiții vor intra în vigoare la data publicării pe acest site. Utilizarea în continuare a acestui site web după publicarea modificărilor sau actualizărilor va fi considerată ca o notificare a acordului dumneavoastră de a respecta și de a fi obligat de acești Termeni și Condiții.


20. Alegerea legii și a jurisdicției

Acești Termeni și condiții sunt guvernate de legile Republicii Bulgaria. Toate litigiile legate de acești Termeni și condiții vor fi supuse jurisdicției instanțelor din Bulgaria. În cazul în care o instanță sau o altă autoritate consideră că o parte sau o dispoziție a acestor Termeni și condiții este invalidă și/sau inaplicabilă în conformitate cu legislația aplicabilă, respectiva parte sau dispoziție va fi modificată, eliminată și/sau aplicată în măsura în care este permisă, astfel încât să fie respectată intenția acestor Termeni și condiții. Celelalte dispoziții nu vor fi afectate.


21. Informații de contact

Acest site este deținut și operat de Bulroz Ltd.

Ne puteți contacta cu privire la acești Termeni și condiții prin intermediul paginii noastre de contact.

Sau scriindu-ne sau trimițându-ne un e-mail la: office@garabitov.com

Sofia, ul. Samokov 28GFolosim cookie-uri pentru a ne permite să înțelegem mai bine cum este utilizat site-ul. Continuând să utilizați acest site, sunteți de acord cu această politică. Faceți clic pentru a afla mai multe